زنگنه به مجلس فراخوانده شد/ طرح نجات دریاچه‌ها و تالابها در دستور کار مجلس

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی این هفته علاوه بر بررسی طرح ها و لوایحی همچون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، طرح نجات تالاب ها و دریاچه ها و طرح تعالی خانواده میزبان وزیر نفت خواهند بود تا پاسخ وی را به سئوال نماینده تهران بشنوند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 2 تا چهارشنبه 5 شهریور ماه 93 اعلام شد.

بنا بر این گزارش سؤال حمید رسائی نماینده تهران، ‌ری، شمیرانات و اسلامشهر از وزیر نفت و همچنین انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی از بین اعضاء ثابت کمیسیون با پیشنهاد هیات رئیسه مجلس از مهمترین بخش های دستور کار مجلس شورای اسلامی در هفته آتی است.

مجلس در هفته پیش رو رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را پی می گیرد.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک‌ فوریتی الحاق سه بند به مواد(2) و (4) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است دستور کار بعدی مجلس است.

مجلس همچنین گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح جامع کاداستر کشور که از شورای نگهبان اعاده شده است را در دستور کار دارد.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه‌ اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم‌ و اصلاحات بعدی آن و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد طرح نجات و احیای دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور در نوبت های بعدی بررسی در مجلس قرار دارند. یک فوریت این لایحه و طرح آبان ماه سال 91 در صحن مجلس به تصویب رسیده بود.

همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی دستور کار بعدی مجلس است که که در اجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است.

مجلس سپس به نوبت گزارش شور دوم کمیسیون انرژی در مورد طرح حمایت از صنعت برق کشور، گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را بررسی می کند.

در دستور کار مجلس بررسی طرح ها و لوایح دیگری نیز قرار گرفته است که به ترتیب اولویت به این شرح است:

طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح
           
بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
           
طرح اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
 
طرح اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی‌ها

طرح اصلاح تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور

طرح جرم سیاسی
           
طرح اصلاح قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
 
طرح الحاق یک بند به ماده (524) قانون آئین‌دادرسی مدنی

طرح الحاق یک تبصره به ماده (505) قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب