چین خواستار دور ماندن مغولستان از زباله های هسته ای شد

مغولستان

پکن - ایرنا - چین بر عاری ماندن مغولستان از مواد هسته ای و ممنوعیت ورود زباله های شدیدا خطرناک هسته ای به این کشور تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، ˈشی جین پینگˈ رییس جمهوری خلق چین و ˈتساخیاگین البگ دورجˈ همتای مغول وی روز گذشته در اولان باتور بیانیه مشترکی منتشر و در آن به بحث هسته ای پرداختند.

گزارش روز جمعه رسانه های چین حاکیست پکن در این بیانیه از عاری بودن مغولستان از مواد هسته ای حمایت و با ورود هرگونه زباله های خطرناک هسته ای و انباشتن آن در این کشور همسایه و خشک و فقیر مخالفت کرد.

آمریکا پس از حوادث سونامی در ژاپن و نیروگاه هسته ای این کشور برنامه ریزی برای انتقال زباله های هسته ای خود به مغولستان را آغاز کرد.

مغولستان فقیر و پهناور میان دو کشور روسیه و چین که هر دو مجهز به سلاح های هسته ای هستند قرار گرفته است.

مغولستان سال 2012 میلادی موافقتنامه ای با آمریکا، چین، فرانسه، روسیه و انگلستان امضا کرد و این پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل تضمین کردند ˈبه وضعیت مغولستان به عنوان کشور عاری از سلاح هسته ای و خودداری از هرگونه اقدامی برای نقض این وضعیتˈ احترام بگذارند.

مغولستان نیز تاکیدکرد به طور کامل به تعهد خود در قبال پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای به عنوان یک کشور فاقد سلاح های هسته ای عمل خواهد کرد و قوانین داخلی آن هرگونه فعالیتی را که شامل تولید، ساخت سلاح های هسته ای یا به دست آوردن این سلاح ها و استقرار، حمل و آزمایش آنها باشد را منع خواهدکرد.

رییس جمهور چین همچنین روز گذشته در این چارچوب تاکیدکرد از عاری ماندن مغولستان از مواد هسته ای پشتیبانی می کند.

رییسان جمهور چین و مغولستان همزمان با سفر ˈشی جین پینگˈ به اولان باتور بر ارتقای مناسبات اقتصادی و افزایش ارزش مبادلات تجاری تا سقف 10 میلیارد دلار تا سال 2020 میلادی تاکید کردند.

میزان مبادلات تجاری دو جانبه چین و مغولستان که سال 2002 میلادی 342 میلیون دلار بود در سال 2013 به حدود شش میلیارد دلار رسید.

مغولستان که محصور در خشکی است و به دریا راه ندارد با چین به توافق رسید تا بتواند از بنادر چین برای عبور و مرور کشتی ها استفاده کند.

چین در بیانیه پس از دیدار رییسان جمهور این کشور و مغولستان از پیشنهاد اولان باتور برای برگزاری نشست سه جانبه با روسیه به منظور تقویت بیشتر مناسبات و مشاوره و همکاری این سه همسایه حمایت کرد.

چین و مغولستان در این بیانیه تاکیدکردند فعالیتی در راستای زیر سوال بردن حق حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی طرف مقابل انجام نمی دهند و به کشور سومی نیز اجازه نخواهد داد در این دو کشور به فعالیت های مضر با حق حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی طرف مقابل بپردازد.

آساق**1611
کد N458161