یک روحانی بازداشت شده درکویت آزاد شد

عراق,سوریه

تهران ؛ ایرنا - مقامات کویت روز پنجشنبه یک روحانی سرشناس سنی را که یک روز قبل پس ازقرار گرفتن در فهرست تحریم های امریکا به ظن تامین مالی گروه های شبه نظامی مخالف در عراق و سوریه بازداشت شده بود، آزاد کردند.

به گزارش خبرگزاری رویترز از کویت ، وکیل حجاج العجمی که هنگام ورود از قطر به فرودگاه کویت بازداشت شده بود به این خبرگزاری گفت :مقامات کویتی در تلاش برای پیشبرد سخت گیریها در مورد تامین مالی شبه نظامیان در سوریه و عراق روز یکشنبه نیز یک روحانی سرشناس دیگر به نام شافی العجمی را دستگیر کرده بود که متعلق به همان قبیله حجاج العجمی بود.

شافی بعدا آزاد شد.

کویت یکی از بزرگترین ارائه دهندگان کمک ها به پناهندگان سوریه از طریق سازمان ملل است ولی در عین حال برای کنترل جمع آوری کمک مالی غیر رسمی برای گروههای مخالف در سوریه و عراق از سوی افراد سخت به تکاپو افتاده است .

دولت کویت، تحد امریکا ، نظارت خود بر افراد و خیریه های مظنون به جمع آوری کمک برای شبه نظامیان وابسته به القاعده در سوریه و عراق تشدید کرده است .

شورای امنیت سازمان ملل جمعه گذشته ، تحریمهایی علیه شش مظنون به تامین مالی شبه نظامیان مخالف در عراق و سوریه از جمله دو کویتی با هدف تضعیف جبهه النصره شاخه سوری القاعده و داعش اعمال کرد.

مترجمام 1403 **1917
کد N458118