اسپانیایی ها خواستار عذرخواهی مرکل شدند

آلمان,مرکل

تهران ف ایرنا - انجمن موسوم به بهبود خاطره تاریخی اسپانیاروز پنجشنبه اعلام کردند که خواستار عذرخواهی رسمی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بابت کمک کشورش به ژنرال فرانکو دیکتاتور سابق در جنگ داخلی اسپانیا هستند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از مادرید،مرکل قرار است روز یکشنبه برای یک سفر دور روزه و دیدار با ˈ ماریانو راخوی ˈنخست وزیر اسپانیا وارد مادرید شود.

این دیدار توجه انجمن بهبود خاطره تاریخی ( ای .آر.ام .اچ ) را که به کشته شدگان جنگ داخلی اسپانیا به دست نیروهای فرانکو ارج می نهند، به خود جلب کرد.

جنگ داخلی سالهای 1939-1936 به دست نیروهای فرانکو به تشکیل حکومت دیکتاتوری وی منجر شد .

این انجمن در پایگاه اینترنتی و صفحه توییتر خود نوشت که خواستار ˈ عذرخواهی ˈ مرکل بابت حمایت آلمان نازی از فرانکو شده است .

انجمن مزبور در نامه ای به مرکل از وی خواست با بهره برداری از فرصت دیدارش از اسپانیا به تسویه حساب بدهی تاریخی آلمان بابت جنایات لژیون کندور ˈ بپردازد.

این درخواست به اعزام یک گروه آلمانی توسط هیتلر به اسپانیا برای حمایت از قیام فرانکو علیه دولت جمهوریخواه وقت این کشور و کمک به وی برای پیروزی در جنگ داخلی اشاره دارد.

در این نامه خطاب به مرکل گفته شده است کشوری که شما رهبری آن را به عهده دارید ، بدهی سنگینی به قربانیان دیکتاتوری فرانکو دارد. ˈ

این در حالی است که مرکل و راخوی در خارج کردن اسپانیا از بحران مالی اخیر که کل منطقه اروپا را در معرض تهدید قرار داده بود و نیز در تثبیت مالی این کشور به شدت مقروض ، وحدت داشتند.

مترجمام 1403 ** 1917
کد N458112