شورای مسلمانان بریتانیا قتل روزنامه نگار آمریکایی را محکوم کرد

مسلمانان,داعش

لندن – ایرنا- شورای مسلمانان بریتانیا دربیانیه ای ضمن انزجار از اقدامات گروه داعش، قتل ˈجیمز فولیˈ خبرنگارآمریکایی توسط این گروه تروریستی را محکوم کرد.

به گزارش ایرنا، دراین بیانیه که بر روی وب سایت این شورا قرارگرفته، عنوان شده است: شورای مسلمانان بریتانیا همانطور که بارها اقدامات گروه به اصطلاح داعش را محکوم کرده است، بار دیگر از اقدام این گروه اعلام انزجار می کند.

درادامه این بیانیه آمده است: ما از قتل نفرت انگیز جیمز فولی که به منظور انعکاس موارد نقض حقوق بشر به سوریه رفته بود وقتل بدون دلیل وی توسط داعش، وحشت زده شده ایم.

شورای مسلمانان بریتانیا با بیان اینکه گروه تروریستی داعش بیش از پیش اقدام به حرکت های وحشیانه می کند، گفت: داعش با این حرکت های وحشیانه بدنبال ایجاد کسب اعتبار در میان افکار عمومی است.

این تشکل بزرگ اسلامی دربریتانیا افزود: ما قویا این گونه خشونت های روانی چه علیه اقلیت های مذهبی و قومی و چه مسلمانان محکوم می کنیم.

شورای مسلمانان بریتانیا دراین بیانیه همچنین خواستار اتحاد وهمبستگی مسلمانان شد وگفت: این اتحاد باعث خواهد شد که سم افراط گرایی وفرقه گرایی به جامعه مسلمانان نتوان تزریق کرد.

این تشکل اسلامی همچنین تصریح کرد: گروه داعش سخنگوی اسلام نیست و از سوی تمامی مسلمانان طرد شده است وپیام های آنها تنها توسط کسانی درخواست می شود که به راحتی گول حرف های به ظاهر اسلامی شان را می خورند.

اروپام ** 5** 1552**1859
کد N458105