بایدها و نبایدها نخستین رییس جمهوری منتخب مردم ترکیه

تحلیف

آنکارا – ایرنا- ترکیه در دوران ریاست جمهوری ˈرجب طیب اردوغانˈ با باید ها و نباید هایی روبه رو است که باید برای نخستین بار آن را تجربه کند.

اردوغان نخستین رییس جمهوری ترکیه است که با آرای مستقیم مردم کشورش انتخاب می شود.

وی دوازدهمین رییس جمهوری ترکیه و نخستین رییس جمهوری این کشور است که به مدت پنج سال و برای دو دوره می تواند در این منصب فعالیت کند.

اردوغان در دهم آگوست 2014 با آرای 52 درصد شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری، به عنوان نخستین رییس جمهوری برگزیده مردم ترکیه، انتخاب شد.

وی در تبلیغات انتخاباتی خود اعلام کرده بود که متفاوت از روسای جمهوری قبلی ترکیه عمل خواهد کرد و در صورت لزوم اقدام به برگزاری نشستهایی با هیات وزیران کرده و اقدامهای مختلف کابینه از جمله سرمایه گذاریهای دولت را دنبال خواهد کرد.

قرار است اردوغان در 28 آگوست در مجلس ملی ترکیه سوگند یاد کند و به عنوان نخستین رییس جمهوری منتخب مردم روانه کاخ ˈچانکایاˈ شود.

از دیگر نخستین های رییس جمهوری منتخب ترکیه، تفاوت در نحوه مراسم ادای سوگند در ریاست جمهوری است که با دیگر دوره ها متفاوت به نظر می رسد.

برای نخستین بار در تاریخ جمهوری ترکیه برای شرکت در مراسم سوگند رییس جمهوری، از رهبران کشورهای مختلف جهان دعوت شده و گفته می شود ˈولادیمیر پوتینˈرییس جمهوری روسیه و ˈباراک اوباماˈ رییس جمهوری آمریکا نیز برای شرکت در این مراسم که در شهریور ماه برگزار می شود، برای سفر به ترکیه دعوت به عمل آمده است.

علاوه بر پوتین و اوباما، از بسیاری از رهبران جهان نیز دعوت شده که گفته می شود برخی رهبران کشورهای آسیای میانه و حاشیه خلیج فارس راسا در این مراسم حضور خواهند داشت و برخی کشورها نیز سفرای خود در آنکارا را به این مراسم اعزام خواهند کرد.

گرچه دعوت از رهبران کشورهای مختلف برای شرکت در مراسم تحلیف اردوغان زمینه انتقاد احزاب مخالف را نیز فراهم آورده است و رسانه های مخالف، مراسم تحلیف با شرکت روسای کشورهای مختلف را به عنوان مراسم ˈسوگند سلطنتیˈ خوانده اند.

در این میان ˈ کمال قلچداراوغلوˈ رهبر حزب مخالف ˈجمهوریخواه خلقˈ ترکیه نیز اعلام کرده است که در مراسم ادای سوگند اردوغان در مجلس ملی حضور نخواهد داشت.

وی با ادعای اینکه اردوغان با ادامه نخست وزیری و رهبری حزب در بعد از اعلام رسمی نتایج انتخابات، مرتکب جرم علیه قانون اساسی شده، گفته است: در مراسم تحلیف کسی که در قبل از آغاز بکار رسمی خود قانون اساسی را زیر پا می گذارد، نمی تواند شرکت کند.

ترکیه در دوران ریاست جمهوری ˈرجب طیب اردوغانˈ شاهد نخستین هایی خواهد بود و سرنخهایی از اینکه اردوغان دوره ای متفاوت از دیگر روسای جمهور ترکیه داشته باشد ازهم اینک کانون توجه بسیاری از سیاسیون است.

خاورم**2012**/1457/ 1917
کد N457910