نظر شورای نگهبان درباره طرح امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور

امکان سنجی

تهران- ایرنا- شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور، ساماندهی و تمرکززدایی از تهران اعلام کرد.

به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور، ساماندهی و تمرکززدایی از تهران مصوب جلسه بیست و یکم مرداد ماه 93 مجلس شورای اسلامی در جلسه بیست و نهم مرداد ماه 93 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می شود:

1- ماده 1، از آنجا که به افزایش هزینه های عمومی می انجامد و طریق پیش بینی شده، در آن تامین کننده بار مالی بوجود آمده نیست، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

2- در ماده 3، عبارت «جهت اجرا موارد مذکور در ماده 1» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، در خصوص این ماده و ماده 2 اظهارنظر خواهد شد.

سیام**9012/1647
کد N457905