شمال شرق هند همچنان ناآرام است

هند

دهلی نو - ایرنا - درجریان تیراندازی روز پنجشنبه پلیس به شورشیان مسلح که قصد حمله به پاسگاه پلیس در شهر گواهاتی مرکز ایالت آسام هند را داشتند، دو نفر کشته شدند.

به گزارش ایرنا، گفته می شود که تعداد حمله کنندگان به پاسگاه پلیس چند صد نفر بوده اند.

در روزهای اخیر درگیری های مناطق مرزی دو ایالت آسام و ناگالند در شمال شرق هند دوباره پس از مدت ها آغاز شده است.

مقام های محلی مقررات منع آمد و شد نامحدودی در منطقه برقرار کرده و از ارتش خواسته اند که برای برقراری آرامش و بازگرداندن شرایط به حالت عادی به آنان کمک کند.

با این حال، هنوز وضعیت به کنترل درنیامده و نخست وزیر هند خواستار تهیه گزارشی از اوضاع منطقه شده است.

ˈجی. دی. تریپاتیˈ وزیر کشور ایالتی ضمن اعلام اینکه ارتش رژه پرچم در گواهاتی و سایر مناطق برپا کرده اظهار داشت: شورشیان به یک معاون بازپرس و یک پلیس نیز حمله کرده اند.

شورشیان قصد انتقام گرفتن از حمله روز سه شنبه پلیس به معترضان را داشتند. این افراد بزرگراه بین المللی را در منطقه قطع کرده اند و دستکم هشت دستگاه خودروی پلیس و چند کامیون حامل بار را به آتش کشیدند.

از سال 1979 دولت مرکزی هند منطقه مرزی مورد مناقشه دو ایالت را تحت کنترل خود گرفته و نیروی پلیس ذخیره مرکزی را به همراه تفنگداران آسام، به عنوان نیروی بیطرف برای برقراری نظم در مرز جایگزین کرده است.

رسانه های هند امروز عکس هایی از ناآرامی های ایالت آسام هند منتشر کردند.

آساق * 4 * 1519 * 264 *
کد N457798