ادامه درگیری ها در لیبی

آفریقا و خاورمیانه

منابع لیبیایی از ادامه درگیری های میان نیروهای وابسته به خلیفه حفتر و مجلس مشورتی انقلابیون لیبی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع لیبیایی از ادامه درگیری میان نیروهای خلیفه حفتر فرمانده عملیات موسوم به الکرامه و نیروهای مجلس مشورتی انقلابیون بنغازی در این شهر خبر دادند.

یکی از فرماندهان وابسته به عملیات الکرامه گفت: چهار مرکز در منطقه بوعطنی به کنترل ما درآمده است و مراکز تیپ 319 پیاده،صاعقه21 و 6 بازپس گرفته شده است.عملیاتی از روز سه شنبه علیه مجلس مشورتی انقلابیون بنغازی شامل انصار شریعت، درع لیبی، راف الله السحاتی، شهدای هفده فوریه آغاز شده است و ادامه دارد.