حیدر العبادی بر حسن همجواری با کویت تاکید کرد

آفریقا و خاورمیانه

حیدر العبادی که مامور تشکیل کابینه در عراق است در تماس تلفنی نخست وزیر کویت با وی بر حسن همجواری با کویت تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، حیدر العبادی در تماس تلفنی شیخ جابر مبارک الصباح با وی بر اهمیت روابط عراق با کشورهای منطقه برای مقابله با تروریستها تاکید کرد.

وی افزود: عراق مایل به داشتن روابط بر اساس حسن همجواری با همسایه خود کویت است.

از سوی دیگر نخست وزیر کویت ضمن تبریک به العبادی به خاطر مامور شدن وی برای تشکیل کابینه برای وی آرزوی موفقیت کرد.