پارلمان اروپا خواستار خروج "روبل" از جمع ارزهای بین المللی شد

آمریکا اروپا

نایب رئیس پارلمان اروپا خواستار خارج کردن "روبل" واحد پول روسیه از جمع ارزهای بین المللی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریا نووستی ، نایب رئیس پارلمان اروپا با درخواست اعمال تحریم های پیشگیرانه علیه روسیه خواستار خارج کردن واحد پول این کشور از چرخه ارزهای بین المللی شد.

چارنکی نائب رئیس پارلمان اروپا در جمع نمایندگان پارلمان لهستان گفت : روبل روسیه دیگر نبایدقابل تبدیل باشد و باید آن را از چرخه ارزهای بین المللی خارج کرد.

وی همچنین گفت:  اتحادیه اروپا باید تحریم هایی پیشگیرانه بر ضد روسیه اتخاذ کند.