رسیدگی به نحوه نظارت بر تبلیغات محصولات مواد غذایی در کمیسیون بهداشت

مجلس

روز دو‌شنبه آینده اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از نمایشگاه «جلوه خودباوری و مدیریت جهادی» وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بازدید خواهند داشت.

استماع گزارش مسؤولین بازرگانی سازمان صدا و سیما و مسؤولین سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی درخصوص نحوه نظارت بر تبلیغات محصولات مواد غذایی خصوصاً برنج از اقدامات این کمیسیون بهداشت و درمان در هفته آینده خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، كمیسیون بهداشت و درمان روز یكشنبه گزارش ریاست دانشگاه علوم پزشكی البرز درخصوص مشكلات پیش‌رو و ارائه راهكارههای رفع آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.
همچنین روز یكشنبه بررسی اصلاح بند(3) قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تكمیلی و تخصصی اصلاحی مصوب1392، بررسی طرح و لایحه الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچین ادامه بررسی طرح حمایت از سلامت و حقوق جانبازان بالای پنجاه درصد در دستور کار کمیسیون بهداشت قرار خواهد داشت.
روز دو‌شنبه آینده نیز اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از نمایشگاه «جلوه خودباوری و مدیریت جهادی» وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بازدید خواهند داشت.
استماع گزارش ریاست سازمان ملی استاندارد كشور در خصوص برنامه‌های سازمان مذكور در جهت ارتقاء سطح استاندارد و بررسی طرح و لایحه الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین استماع گزارش مسؤولین بازرگانی سازمان صدا و سیما و مسؤولین سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی درخصوص نحوه نظارت بر تبلیغات محصولات مواد غذایی خصوصاً برنج از دیگر اقدامات این کمیسیون در هفته آینده خواهد بود.

 

کد N457331