حماس، فرودگاه بن‌گورین و پروازهای بین‌المللی را تهدید کرد

این فیلمی است که در آن یکی از اعضای گردان عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، فرودگاه بین المللی رژیم صهیونیستی را تهدید به حمله موشکی کرده است.

حماس، فرودگاه بن‌گورین و پروازهای بین‌المللی را تهدید کرداین فیلمی است که در آن یکی از اعضای گردان عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، فرودگاه بین المللی رژیم صهیونیستی را تهدید به حمله موشکی کرده است.

 

 

 

منبع: فیگارو

5252

 

کد N457226