انتشار گزارش ماهانه آژانس انرژی اتمی؛

ایران به تعهدات هسته‌ای خود پایبند بوده است

سیاسی

در گزارش آژانس تاکید شده است که ایران، اقدام درباره برنامه هسته‌ای خود را برای اجرای مفاد توافق‌نامه تمدید شده با ۱+۵ آغاز کرده است.

گزارش ماهانه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران که شامگاه گذشته منتشر شد، حاکی از پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای این کشور است.

به گزارش ایلنا، در گزارش آژانس تاکید شده است که ایران، اقدام درباره برنامه هسته‌ای خود را برای اجرای مفاد توافق‌نامه تمدید شده با ۱+۵ آغاز کرده است.

بر اساس توافق‌نامه‌ ژنو که آذر ماه سال گذشته امضاء شد، آژانس بین المللی انرژی اتمی وظیفه دارد با نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران، روند اجرای توافق‌ها را گزارش دهد.

کد N457170