تعطیلی استان های جنوبی عراق به خاطر شدت گرما

عراق

بغداد-ایرنا- برخی استان های جنوبی عراق با اعلام وضعیت اضطراری به دلیل شدت گرما و افزایش آن به 50 درجه و احتمالا بالاتر از آن، روز پنجشنبه را رسما تعطیل اعلام کردند.

به گزارش ایرنا، استان های بصره، بابل ، میسان ، ذیقار و قادسیه در جنوب بغداد، طی بخشنامه هایی کلیه موسسات و ادارات دولتی را تعطیل اعلام کردند.

این تعطیلی که از سوی شوراهای استانی ابلاغ شده، شامل ادارات و دوایر امنیتی و خدماتی و بهداشتی نمی شود.

برخی استان های جنوبی دیروز چهارشنبه را نیز تعطیل کرده بودند.

علاوه بر گرمای شدید و افزایش دما، افزایش درجه رطوبت این شهرها ، بویژه در بصره، مشکلات تنفسی بویژه در سالخوردگان ایجاد کرده است.

بغداد نیز چند روز گذشته را با دمایی بالا سپری کرده و حتی بادهای تندی که طی دو روز گذشته جریان داشت، داغ و سوزان بود. با اینحال منابع رسمی درباره دمای بغداد خبری نداده اند.

خاورم*4*1770*1547
کد N456975