امام جماعت مسجد لیون فرانسه:

داعش به ضرر همه مسلمانان عمل می کند

مسجد,اکسپرس

تهران - ایرنا -ˈکمال قبطانˈ، امام جماعت مسجد شهر لیون فرانسه نخستین شخصیت مسلمان فرانسوی است که علیه داعش موضع گیری کرد.

به گزارش نشریه فرانسوی اکسپرس، وی از جامعه مسلمانان فرانسه خواست که حملات وحشیانه و بربریت علیه مسیحیان، زنان و کودکان درعراق را محکوم کنند.

وی افزود: مسلمانان فرانسه نمی توانند تنها زمزمه کننده باشند و بپذیرند که آدم هایی که از زمانه دیگر آمده اند نگاه خود را از اسلام که از آن آنها نیست بر ما تحمیل کنند.

امام جماعت مسجد لیون فرانسه ادامه داد: ما باید با صدای بلند اعلام کنیم که موافق عملکرد آنها نیستیم و اگر اینکار را نکنیم متهم خواهیم بود که همدست داعش هستیم و این امر امنیت ما را نیز به خطر خواهد انداخت و به آتش ضد اسلامی را بیشتر خواهد کرد.

وی تاکید کرد: من خواهان برگزاری یک تجمع عظیم علیه رفتارهای گروه داعش هستم.

رسانام**1502**1547
کد N456932