تاکید آژانس اتمی بر پایبندی ایران به توافق ژنو

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

دیپلمات‌ها اعلام کردند گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از برنامه هسته‌ای ایران امشب منتشر می‌شود و نشان خواهد داد که ایران به بندهای توافق موقت سال گذشته (توافق ژنو) پایبند بوده است.

گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از برنامه هسته‌ای ایران امشب منتشر می‌شود و در آن بر پایبندی ایران به بندهای توافق ژنو تاکید خواهد شد.

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، دیپلمات‌ها اعلام کردند گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از برنامه هسته‌ای ایران امشب منتشر می‌شود و نشان خواهد داد که ایران به بندهای توافق موقت سال گذشته (توافق ژنو) پایبند بوده است.
کد N456919