رهبر حزب حرکت ملی ترکیه :

اردوغان به دولت،ملت،حقوق و دمکراسی ترکیه خیانت می کند

اردوغان

آنکارا- ˈدولت باغچه لیˈ رهبر حزب ˈحرکت ملیˈ ترکیه روز چهارشنبه گفت: ˈرجب طیب اردوغانˈ رییس جمهور برگزیده ترکیه به دولت، ملت، حقوق و دمکراسی ترکیه خیانت می کند.

به گزارش ایرنا از آنکارا وی در یک نشست حزبی طی سخنانی تند این مطلب را عنوان کرد.

باغچه لی بااشاره به انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در دهم آگوست و انتخاب اردوغان در دور نخست انتخابات به ریاست جمهوری گفت:اردوغان بااعلام قطعی نتایج انتخابات ازسوی شورایعالی نظارت بر انتخابات در پانزدهم آگوست رسما و حقوقا رییس جمهور برگزیده ترکیه است.

باغچه لی گفت:دوران ریاست جمهوری ˈعبدالله گلˈ 28 آگوست به پایان می رسد ولی اردوغان از درج نتایج انتخابات ریاست جمهوری در روزنامه رسمی ممانعت می کند.

باغچه لی باعنوان اینکه باانتخاب اردوغان به ریاست جمهوری نمایندگی مجلس و ارتباط وی با حزب ˈعدالت و توسعهˈ بطور اتوماتیک قطع شده گفت: اگر ترکیه یک دولت قانونمند است اردوغان از پانزدهم آگوست نخست وزیر نیست.

وی با ادعای اینکه ترکیه درحال حاضر دولت قانونی ندارد، اردوغان را متهم به خیانت به دولت، ملت، حقوق و دمکراسی در ترکیه کرد.

باغچه لی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخنان اردوغان مبنی بر اینکه میتینگهای تشکر از مردم ترکیه در تمامی استانهای ترکیه برگزار خواهد کرد گفت: اردوغان در هر استانی که میتینگ برگزار کند حزب ˈحرکت ملیˈ نیز در آن استان در همان ساعت میتینگ برگزار خواهد کرد.

حزب ˈحرکت ملیˈ با گرایشات ملی- مذهبی دومین حزب بزرگ سیاسی مخالف در مجلس ملی ترکیه است.

خاورم**2012/1547
کد N456893