اسحاق جهانگیری:

بنیه علمی و توان کارشناسی کمیسیون‌های دولت افزایش یابد

دولت

معاون اول رییس جمهور با اشاره به پیشنهاداتی که در جلسات شوراهای عالی به تصویب می‌رسد و بعضاً ممکن است این مصوبات از استحکام لازم و پشتوانه علمی کافی برخوردار نباشند، از دبیران کمیسیون‌های دولت خواست ضمن ارتباط مستمر با دبیرخانه‌های شوراهای عالی مرتبط به خود، همفکری و تعامل لازم را برای تدوین مصوباتی دقیق و متناسب با قوانین داشته باشند.

معاون اول رییس جمهور گفت: انتظار از کمیسیون‌های دولت این است که پیشنهادات دریافتی از دستگاه‌های اجرایی را به دقت بررسی و موشکافی کنند و زمانی این پیشنهادات را برای تصویب در اختیار دولت قرار دهند که از اولویت موضوع اطمینان یافته و مشخص شده باشد که گره‌ای از کار مردم و کشور می‌گشاید.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری در جلسه‌ای با حضور دبیران کمیسیون‌های دولت با تاکید بر اهمیت کار آنها، عملکرد یک ساله و اقدامات صورت گرفته توسط کمیسیون‌های دولت را رضایت‌بخش و قابل قبول ارزیابی کرد و افزود: مجموعه پیشنهاداتی که تاکنون در اختیار دولت قرار گرفته، پیشنهاداتی جامع و کارشناسی بوده که معمولا بدون تغییر به تصویب هیات وزیران می رسد و تنها در مواردی اندک، مصوبات با نظر دستگاه اجرایی مربوطه، ممکن است پیش از تصویب، تغییراتی جزئی داشته باشد.

معاون اول رییس جمهور بر لزوم افزایش هرچه بیشتر بنیه علمی و توان کارشناسی کمیسیون‌های دولت تاکید کرد و از دبیران این کمیسیون‌ها خواست حتماً در برنامه‌های خود از صاحب‌نظران برجسته و علمی کشور استفاده و شرایط را برای اظهار نظر آنان فراهم کنند.

جهانگیری همچنین بر نقش کمیسیون‌های دولت در پرورش نیروهای زبده و کارشناس تاکید و خاطرنشان کرد: کمیسیون‌ها زمینه و فرصت پرورش نیروهای مجرب و برجسته را برای تبدیل شدن به مدیرانی آگاه و مطلع برای آینده کشور مهیا سازند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به پیشنهاداتی که در جلسات شوراهای عالی به تصویب می‌رسد و بعضاً ممکن است این مصوبات از استحکام لازم و پشتوانه علمی کافی برخوردار نباشند، از دبیران کمیسیون‌های دولت خواست ضمن ارتباط مستمر با دبیرخانه‌های شوراهای عالی مرتبط به خود، همفکری و تعامل لازم را برای تدوین مصوباتی دقیق و متناسب با قوانین داشته باشند.

در این جلسه دبیر هیات دولت نیز گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای بهبود عملکرد کمیسیون‌های دولت و ارتقاء توان کارشناسی و علمی آنها ارائه کرد و به تشریح سازوکارهای طراحی شده برای پردازش متون، دسته‌بندی موضوعی پیشنهادات و مصوبات، بهبود ادبیات نگارشی مصوبات و تکمیل زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری دبیرخانه هیات دولت پرداخت.

در این نشست دبیران کمیسیون‌های دولت نیز هرکدام در سخنانی به ارایه گزارشی از نحوه دریافت پیشنهادات از دستگاه‌های اجرایی و بررسی‌های کارشناسی پرونده‌ها در کمیته‌های تخصصی فرعی و اصلی پرداختند.

دبیران کمیسیون‌های دولت همچنین در خصوص زمان برگزاری جلسات هریک از کمیسیونها‌، تعداد اعضای شرکت‌کننده در جلسات و نحوه رسیدگی به پرونده‌ها و امور مربوطه توضیحاتی ارایه کردند و ضمن بیان برخی موانع و مشکلات موجود، پیشنهاداتی در راستای ارتقاء عملکرد دبیرخانه هیات دولت مطرح نمودند.

کد N456802