دستگیری سه تروریست داعش در مصر

آفریقا و خاورمیانه

منابع مصری از دستگیری سه نفر از اعضای داعش توسط نیروهای امنیتی در این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، نیروهای امنیتی مصر از شناسایی سه نفر از تروریستهای داعش در  مناطق مختلف این کشور خبر دادند.

این تروریستها که سلاح گرم و پرچم و علامات داعش را به همراه داشتند توسط نیروهای امنیتی مصر بازداشت و تحویل مراجع قضایی مصر شدند.

 این در حالی است که پیشتر نیز داعش با انتشار بیانیه ای مسئولیت حمله تروریستی به دو نیروی امنیتی مصر در شهر "السنطه" که منجر به کشته شدن یکی از آنها شد را بر عهده گرفته بود.