رئیس سابق BND:

دولت آلمان دستور شنود مقامات ترکیه را صادر کرده است

آمریکا اروپا

رئیس سابق سازمان اطلاعات آلمان گفت شنود مکالمات مقامات ترکیه توسط این سازمان به دستور دولت این کشور انجام گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "هانس گئورگ ویک" رئیس پیشین سازمان اطلاعات آلمان (BND) دولت این کشور را مسئول انتقادهای وارد شده به این سازمان در خصوص شنود مکالمات مقامات ترکیه دانست.

وی در گفتگو با روزنامه "میتلدویچن سایتونگ" تاکید کرد BND به خواست دولت آلمان شنود مقامات ترکیه به عنوان همپیمان این کشور در پیمان ناتو را در دستور کار قرار داده است. ویک افزود: گمان نمی کنم این یک تصمیم بدون مجوز برلین گرفته شده باشد.

به اعتقاد این مقام پیشین اطلاعاتی آلمان احتمالا این اقدام با توجه به فاکتورهای ناامنی که از سوی شهروندان ترک ساکن آلمان این کشور را تهدید می کند انجام گرفته است. وی با اشاره به درگیری های موجود بین شهروندان کرد ترکیه و غیرکردها اظهار داشت هدف از شنود مقامات ترکیه می تواند روشن شدن برخی ابهامات در این خصوص بوده باشد.

ویک در ادامه اظهارات خود مسائل مربوط به سیاست داخلی ترکیه را دلیل اصلی اقدام دستگاه اطلاعاتی آلمان ارزیابی کرد. هفته نامه اشپیگل در گزارشی که به تازگی منتشر کرده از شنود  مقامات ترکیه توسط سازمان اطلاعات آلمان پرده برداشت، اقدامی که انتقادهای زیادی را متوجه برلین کرده است.