تیر صهیونیست‌ها به هدف نخورد؛

تصاویر ویرانی منزل خانواده فرمانده گردانهای عزالدین قسام