توئیتر منتسب به روحانی خبر داد:

محمدعلی نجفی سرپرست وزارت علوم شد

دولت

در توئیتر منتسب به روحانی آمده است كه رضا فرجی دانا به عنوان مشاور رئیس جمهور منصوب شده است.

توئیتر منتسب به رئیس جمهور از انتصاب محمدعلی نجفی به سرپرستی وزارت علوم خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، توئیتر منتسب به حسن روحانی در توئیتی از سرپرستی محمدعلی نجفی بر وزارت علوم، تقیقات و فناوری خبر داد.

در توئیتر منتسب به روحانی آمده است كه رضا فرجی دانا به عنوان مشاور رئیس جمهور منصوب شده است.

کد N456662