از سوی هیات رئیسه مجلس؛

دو لایحه و چهار طرح اعلام وصول شد