توضیحات وزیر علوم درباره پرونده دانشجویان ستاره دار/ چرا بر طبل اختلافات می کوبید؟/5

استیضاح

در ادامه جلسه لاریجانی رئیس مجلس برای ادامه جلسه رای گیری کرد که نمایندگان به ادامه جلسه رای دادند.

به گزارش خبرآنلاين ادامه اظهارات وزير علوم در ادامه مي آيد:*يکي از محورهايي که مدت هاي طولاني محل بحث و گفت و گو شده است موضوع دانشجويان ستاره دار است. عزيزان مي دانند عزيزان تحصيلات تکميلي پس از شرکت در کنکور يک مرحله گزينش دارد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي آئين نامه نوشته است. مطمئنا قانونگذار اين اشراف را داشته که حق ادامه تحصيل در قانون اساسي براي همه آحاد ملت تصريح شده است. شوراي عالي مرجعي به نام هيئت مرکزي گزينش دانشجو گذاشته است. ترکيب اين هيئت سال هاي سال است که عوض نشده است. يکي از اعضاي اين هيئت 22 سال است که منشا خير و برکت هستند. من اين ها را تغيير ندادم. پس از استقرار دولت تعداد درخواست به ستاد وزارت مي آيد* در سال 67 سه کليد واژه در مصوبه مي آيد. چه کساني محروم اند و چه کساني به قيد به دانشگاه مي روند؟ اگر در زمره  معتادين باشد، اگر کسي اشتهار به فساد و فحشا داشته باشد، کساني که معاند نظام باشند و نه معترضين. در غير اين صورت با قيد تعهد به دانشگاه مي روند. هيئت از حدود 400 نفر 126 نفر از مردودين اجازه ورود به دانشگاه مي دهد. دوستان دغدغه داشتند که در وزارت اطلاعات حراست بکنند از اين اجراي قانون.*خدمت برادرم دکتر لاريجاني بوديم ايشان جمع بندي کردند که وزارت اطلاعات جمع بندي کند و به وزارت علوم بدهد. مواردي که وزارت اطلاعات اعلام کرده بود انجام شده بود. دوستان مي گفتند اين 126 نفر معلوم نيست. من استعلام کردم که کپي آن را مي دهم.  خطاب به من است، موضوع استعلام 126 نفر  کساني که به تحصيل برگشته اند ، طبق روال معمول در ليست هاي اشاره شده است. لذا عدم اعلام موارد به مثابه عدم مورد مي باشد.*عزيزان مي گويند ما هيچ گامي براي رفع دغدغه نکرده ايم. همه اين مسيرها را براي چه رفته ايم؟ هيچ کاري خلاف قانون نمي شود. بنده از شما راي اعتماد گرفتم که بر قانون بايستم ، آيا شما مي پذيريد که من بر خلاف قانون عمل کنم. اين 126 نفر استعلام آن ها آمده است.*اميدوارم موضوع دانشجويان ستاره دار و اختيارات هيئت مرکزي دانشجو يک بار براي هميشه از مطبوعات خارج شود. يک نظام قانوني با توجه به حقوق شهروندان و اصولي که در قانون اساسي است تلاش مي کند که حقي از کسي ضايع نشود.*عزيزان پرسسش دارند که  اگر ترکيب اين عوض نشده چرا قبلا اينجوري نبوده است. آيا من بايد پاسخگوي عملکرد وزير قبلي باشم. به دوستان گفتم من وزير نبودم اما شما که نماينده بوديد چرا نپرسيديد که چرا حق مردم تضييع شد. دوستاني که در دانشگاه هستند مي بينند که هيئت مشغول جمع آوري اطلاعات بودند. اگر قرار بود  که تنها استعلام وزارت اطلاعات باشد که ديگر اين هيئت براي چه تشکيل شده است.*شکايت کرده اند که من پرونده ها را در اختيار نمي گذارم. اما بنده گفتم که هر کس از نماينده ها مي خواهد بيايد و پرونده ها را ببيند. ما ابزار هاي خارج از اختيارات قانوني نمي توانيم به کار ببريم. نکته ديگري که عزيزان فرمودند که فردي ايميلي  براي 400 نفر فرستاده است.  فکر مي کنند که اين مورد تاييد وزارت علوم است. اين فرد چون هيئت بدوي در دانشگاه نبوده است به هيئت بدوي آمده است و آن فرد اخراج شده است. ما شوخي با کسي نداريم.*درباره دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين  گفتند، فردي حکم گرفته و  به بازخريد از خدمات محکوم شده و از سمت خود اخراج شده است، ديوان عدالت حکم به توقف داده است. با اين وجود دانشگاه گفته است که ما حق قطع کردن  حقوق را نداريم اما نگذاشته ايم وارد دانشگاه بشود. آيا بايد دفترش را با خاک يکسان کرد.*از دو کميسيون براي من نامه آمد. فهرست استادان اخراجي که در زمان شما برگشتند اعلام کردند ، اين فهرست در دست ما نيست که ما اقدام کنيم. به همه دانشگاه ها نامه داديم که فهرست همه استادان اخراجي که برگشته اند  را بفرستيد. تعداد آن ها به عدد انگشتان دو دست هم نمي رسد و حکم ديوان عدالت اداري دارند.*بنده در نماز جمعه حضور دارم که شکي نيست که وزارت علوم دارد اين کار را مي کند. بنده توضيحات را به خطيب محترم فرستادم. برخي تکليف شرعي مي دانند که چهره وزارت علوم را مشوه نشان دهند. مگر مي شود تضعيف يک قوه از سوي ديگر نظام سود ببرد. خدمت يکي از عزيزان رسيدم، هرجا که مي رود قبل از من يک فهرست از مطالب برده شده است. چرا بر طبل اختلافات مي کوبيد؟ چه سودي مي بريد؟ در مورد حکمي که من دادم اينگونه برداشت کردند که ما هيچ کاري نکرديم.  اين سياه نمايي ما را به جايي نمي رسانيد. فهرستي که داديم از انگشان دو دست فراتر نمي رود. عمده اين ها هم به خاطر غيبت ها بوده اند. ما به هيچ وجه تضعيف قوه قضائيه را نمي پذيريم. کساني که حکم انفصال دريافت کرده اند. قوه قضائيه قوه قانوني است و اختياراتش قانوني است. ما نبايد تضعيف کنيم. روساي دانشگاه هاي ما بايد حکم را اجرا کنند.  هر موردي باشد که ما مطلع نيستيم به عزيزان گفته ايم که اگر اطلاعي گرفتيد به من بدهيد.
کد N455939