یک خبرنگار آمریکایی از افغانستان اخراج شد

آسیا اقیانوسیه

دادستانی کل افغانستان خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز در این کشور را به دلیل انتشار خبری در مورد امکان تشکیل دولت موقت در کابل، اخراج کرد.

به گزارش خبرگرازی مهر به نقل از رویترز، پس از انشتار خبری در مورد تشکیل دولت موقت در افغانستان در صورت مشخص نشدن تکلیف رئیس جمهور آتی این کشور تا چند هفته آتی، دادگستری کل این کشور حکم به اخراج خبرنگار نیویورک تایمز از کابل داد.

افغانستان پس از برگزاری دومین دور انتخابات ریاست جمهوری وارد یک بحران سیاسی شد چون "عبدالله عبدالله" که در دور اول بیشترین میزان آرا را کسب کرده بود در دور دوم از "اشرف غنی احمدزی" شکست خورد و به نتایج انتخابات اعتراض کرد. هر چند با میانجیگری آمریکا بازشماری آرا آغاز شده اما با این وجود افغانستان همچنان در یک بن بست سیاسی گرفتار شده است.

بر اساس تاریخ موجود، "حامد کرزای" رئیس جمهور فعلی افغانستان، باید تا چند روز دیگر جای خود را به فرد دیگری بدهد اما نظر به آنکه که هیچ از دو نامزد انتخابات، حاضر به پذیرفتن شرایط موجود نیستند آینده سیاسی این کشور در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

در همین رابطه طی روزهای گذشته روزنامه نیویورک تایمز گزارشی در مورد احتمال تشکیل دولت موقت در افغانستان به سبب مشخص نبودن وضعیت ریاست جمهوری در این کشور منتشر کرده بود که این امر موجب ناراحتی مقامات کابل شد.

به نوشته رویترز، مشخص نبودن آینده سیاسی افغانستان بر روی تمام بخش های آن به ویژه اقتصاد تاثیر منفی گذاشته و از همین رو حامد کرزای روز گذشته از عبدالله و احمدزی خواست تا با اتخاذ تصمیم درست افغانستان را نجات داده و از بروز یک فاجعه اقتصادی در این کشور جلوگیری کنند.