توسط آصفری صورت گرفت؛

پخش دومین كلیپ علیه فرجی دانا در صحنی مجلس

فرجی دانا, استیضاح

در این کلیپ تلاش شده است که نشان داده شود علیرغم اظهارات رئیس جمور که ما امسال 16 آذر آرامی داشتیم در یکی از دانشگاههای کشور تجمعاتی به همین مناسبت صورت گرفته است.

دومین كلیپ علیه فرجی دانا در صحنی مجلس پخش شد.به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد حسن آصفری نماینده اراک ویکی از نمایندگان خواستار استیضاح وزیر علوم در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی و پس از پایان نطقش کلیپی از مراسم 16 آذر سال گذشته پخش کرد.در این کلیپ تلاش شده است که نشان داده شود علیرغم اظهارات رئیس جمور که ما امسال 16 آذر آرامی داشتیم در یکی از دانشگاه‌های کشور تجمعاتی به همین مناسبت صورت گرفته است.این دومین کلیپی است که توسط مخالفان وزیر علوم وموافقان استیضاح وی در جلسه امروز در صحن علنی مجلس پخش شد.
کد N455790