گمانه زنی ها در مورد آینده سیاسی عبدالله گل

رییس جمهور

آنکارا - ایرنا - 28 آگوست (ششم شهریور) آخرین روز ریاست جمهوری ˈعبدالله گلˈ به عنوان رییس جمهوری ترکیه خواهد بود و او پس از آن به عنوان شهروند حق عضویت در احزاب سیاسی و پیگیری فعالیت های سیاسی اش را خواهد داشت.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، موضوع آینده سیاسی گل از ماه ها پیش در جامعه سیاسی ترکیه مطرح شده است، چرا که این مساله و بازگشت وی به صحنه فعالیت های سیاسی به انحای مختلف در احزاب سیاسی این کشور تاثیرگذار خواهد بود.

گل که پست رییس جمهوری ترکیه را بدون سر و صدا و هیاهو از ˈاحمد نجدت سزرˈ رییس جمهوری سابق ترکیه تحویل گرفت، بزودی در مراسمی این پست را به ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر کنونی این کشور تحویل می دهد.

اردوغان پس از ادای سوگند در مجلس ملی ترکیه به کاخ ˈچانکایاˈ راه خواهد یافت و در مراسمی رسمی با حضور روسای قوای مقننه و قضاییه، نمایندگان مجلس، روسای احزاب سیاسی و سفرای خارجی، پست رییس جمهوری ترکیه را از گل تحویل می گیرد.

گل پیش از این عنوان کرده بود که چیزی طبیعی تر از بازگشت وی به حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ که یکی از موسسان این حزب است، وجود ندارد.

ˈحسین چلیکˈ سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه در پی سخنان گل مبنی بر بازگشتش به این حزب اعلام کرد که ˈکنگره فوق العادهˈ حزب حاکم ترکیه روز 27 اوت ( پنجم شهریور ) یک روز پیش از پایان دوره ریاست جمهوری عبدالله گل و آغاز دوره ریاست جمهوری اردوغان برگزار خواهد شد و در این کنگره رهبر حزب که سمت نخست وزیری ترکیه را نیز عهده دار خواهد بود، انتخاب خواهد شد.

ناظران آگاه سیاسی با توجه به برگزاری نشست یاد شده در 27 اوت و یک روز قبل از پایان دوران ریاست جمهوری گل معتقدند که رییس جمهوری فعلی ترکیه به علت آنکه دوران ریاست جمهوری اش در آن روز به پایان نرسیده، امکان نامزدی رهبری حزب حاکم را نخواهد داشت و برگزاری کنگره فوق العاده در اصل گامی برای سد کردن راه گل برای رهبری این حزب است.

پیش از این در محافل سیاسی ترکیه، ادعاهایی مبنی بر اینکه اردوغان خواستار تصفیه و پاکسازی حزب عدالت و توسعه از عناصر قدیمی است ، مطرح شده بود.

کارشناسان سیاسی، اصرار اردوغان در خصوص نداشتن حق شرکت در انتخابات مجلس از سوی نمایندگان حزب حاکم که سه دوره متوالی به عنوان نماینده در مجلس حضور یافتند را به عنوان تلاشی برای پاکسازی عناصر قدیمی حزب ارزیابی می کنند.

این کارشناسان معتقدند که اردوغان قصد استفاده از عناصر جوان در حزب حاکم عدالت و توسعه و ادامه حاکمیت خود بر این حزب در طول دوران ریاست جمهوری را دارد.

ˈمحمدعلی شاهینˈ معاون حزب عدالت و توسعه پیش از این عنوان کرده بود که عبدالله گل به علت اینکه نماینده مجلس نیست، نمی تواند نخست وزیر ترکیه شود.

بحث و جدل بین اعضای قدیمی و جدید حزب عدالت و توسعه در مورد بازگشت گل به حزب و تصدی رهبری آن در روزهای گذشته موجب هشدار ˈبلند آرینچˈ معاون نخست وزیر شد و وی در سخنانی گفت: برخی اعضای جدید با حساب های غلط سخنانی می گویند که پذیرفته نیست.

ˈشامل طیارˈ نماینده استان ˈغازی آنتپˈ در مجلس ملی ترکیه و از روزنامه نگاران قدیمی که به نزدیکی با اردوغان شهرت دارد، پس از سخنان گل در مورد بازگشتش به حزب عدالت و توسعه بدون نام بردن از وی گفت: این اظهارات ˈجاه طلبی هایی که عقل را اسیر خود می کندˈ، برای همه آشکار کرده است.

انتقاد شامل طیار از عبدالله گل موجب واکنش ˈصالح کاپوسوزˈ معاون حزب عدالت و توسعه شد و وی در حساب شخصی خود در ˈتوییترˈ بدون نام بردن از شامل طیار نوشت: اظهارات عبدالله گل رییس جمهوری ترکیه درباره بازگشت به حزبی که از موسسان آن است ، برخی ها را ناراحت کرده، اما من این را درک نمی کنم که این افراد از چه چیزی ناراحت هستند، اعضای حزب عدالت و توسعه باید در برابر اقداماتی که برای تفرقه در درون این حزب صورت می گیرد، هوشیار باشند و از اظهاراتی که می تواند به حزب لطمه بزند، خودداری کنند.

وی افزود: برخی عبدالله گل را به اظهارات غیر مسوولانه متهم کرده اند و من این عده را به رعایت نزاکت در مورد کسانی که سمبل حرکت عدالت و توسعه هستند، فرامی خوانم.

به گفته ناظران سیاسی، گل پس از 28 آگوست در منزل مسکونی خود در استانبول اقامت خواهد گزید.

این آگاهان سیاسی با اشاره به اینکه مشاوران نزدیک گل مانندˈدورموش ییلمازˈ رییس سابق بانک مرکزی، ˈاحمد ارترکˈ و ˈاحمد سوورˈ نیز به همراه گل از کاخ ریاست جمهوری خواهند رفت، و در کنار وی جای خواهند گرفت، می گویند: گل به احتمال فراوان تا زمان انتخابات عمومی در ترکیه در تابستان سال آینده منتظر تحولات سیاسی در داخل حزب عدالت و توسعه خواهد ماند.

این گروه با اشاره به اینکه در حال حاضر راه عبدالله گل برای بدست گرفتن رهبری حزب عدالت و توسعه مسدود شده و وی حداقل تا زمان برگزاری انتخابات عمومی در تابستان سال آینده امکان رهبری حزب را ندارد، می گویند: به دلیل دور بودن هفت ساله گل از حزب عدالت و توسعه، نمی توان تحلیلی درست از قدرت درون حزبی عبدالله گل ارایه کرد .

این آگاهان با اشاره به اینکه امکان استفاده از برخی امکانات دولتی همانند دفتر کار و مشاوران برای روسای جمهوری سابق در ترکیه وجود دارد، گفتند که گل به همراه مشاوران نزدیک خود تا انتخابات عمومی آینده صبر خواهد کرد و در این مدت نیز به احتمال بسیار اقدام به برپایی کنفرانسها در دانشگاهها و یا موسسات تحقیقاتی داخلی و خارجی و ابراز دیدگاههایش در زمینه های مختلف خواهد کرد .

به گفته این آگاهان سیاسی، کنگره عمومی حزب عدالت و توسعه سال آینده برگزار خواهد شد و در صورت ناکامی کادر جدید رهبری حزب در انتخابات عمومی و یا سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و یا ناکامی در سیاست خارجی، گل مجددا به عنوان نامزد رهبری حزب وارد میدان می شود.

طبق نتایج یک نظرسنجی، بخش عمده اعضای حزب و افرادی که در انتخابات به حزب عدالت و توسعه رای می دهند، خواستار رهبری حزب از سوی عبدالله گل پس از تصدی مقام ریاست جمهوری از سوی اردوغان هستند و این نکته نیز مساله ای است که از نگاه مسوولان حزب دور نخواهد ماند.

شماری از کارشناسان سیاسی در ترکیه نیز در مورد آینده سیاسی عبدالله گل ادعاهایی را مطرح کرده اند .

ˈمحمد بارلاسˈ روزنامه نگار قدیمی ترکیه که به نزدیکی با اردوغان شهرت دارد، در روزهای گذشته و در گفت وگو با شبکه تلویزیونی ˈان.تی.ویˈ گفت: در دوران ریاست جمهوری گل در برخی اوقات بین رییس جمهوری و حزب عدالت و توسعه اختلافاتی بروز کرده بود. حزب حاکم نیازی به گل ندارد و اگر هدف وی خدمت به ترکیه می باشد، بهتر است در حزب ˈحرکت ملیˈ و یا ˈ جمهوریخواه خلقˈ فعالیت سیاسی خود را پیگیری کند و سروسامانی به وضعیت آشفته احزاب مخالف ترکیه بدهد.

خاورم**2012**230**1651
کد N455388