نماینده استیضاح کننده وزیرعلوم:فرجی دانا در چارچوب سخن می گوید و ما هم در این محدوده صحبت میکنیم

فرجی دانا, استیضاح

یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر علوم تاکید دارد محورهای استیضاح روشن است و نیازی به ارائه مستندات بیشتر از سوی آنها به وزیر نیست.

به گزارش خبرآنلاین، براساس اصل 223 آیین نامه داخلی مجلس در استیضاح باید موضوع به صورت صریح و با ذکر مورد یا موارد معین شود و به صورت کتبی تنظیم و به هیات رییسه تسلیم شود.

در همین راستا رضا فرجی دانا وزیر علوم که طرح استیضاح او در مجلس در جریان است چند روز پیش در نامه ای به هیئت رییسه مجلس طرح استیضاح نمایندگان و موارد مطروحه در آن را دارای ابهام دانسته و خواستار آن شده است که استیضاح کنندگان مستندات خود را ارائه دهند تا او نیز متعاقبا اطلاعات تکمیلی را در اختیار مجلس قرار دهد.

امری که از سوی مجید انصاری معاون پارلمانی دولت نیز مورد تاکید قرار گرفت.

در همین راستا علیرضا سلیمی از امضا کنندگان طرح استیضاح در گفتگو با خبرآنلاین با بیان اینکه محورهای استیضاح و دلایل ذکر شده از سوی استیضاح کنندگان مبهم نیست، افزود: موارد استیضاح مشخص و شفاف است و نیازی به مستندات بیشتر ندارد.

وی افزود: در روز استیضاح هم وزیر باید در چارچوب همین موارد سخن بگوید و توضیح دهد، نمایندگان هم در این محدوده صحبت کنند.

این نماینده مجلس درخصوص اینکه از ارسال این نامه اطلاع دارد یا نه،گفت: اصلا نیاز به نامه  از سوی وزیر نیست، محورهای ما در استیضاح روشن و شفاف بیان شده است یعنی  چه که استیضاح کنندگان مستندات ارائه دهند؟
کد N455046