شماری از مهاجران غیرقانونی در یونان دست به اعتصاب غذا زدند

مهاجران,یونان

آتن- ایرنا- شماری از مهاجران غیرقانونی که در یکی ازکمپ های ویژه در یونان نگهدای می شوند در اعتراض به شرایط نامناسب برخورد با آنها، دست به اعتصاب عذا زدند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رسمی یونان( آنا)، حدود 100 مهاجر در یکی از کمپ های ویژه نگهداری مهاجران از روز سه شنبه در اعتراض به شرایط برخورد نامناسب با آنها و دستور اخراجشان در یک ماه آینده، دست به اعتصاب غذا زده اند.

این مهاجران از ملیت های سوریه، عراق، افغانستان و ایران هستند که به تازگی در جزیره ساموی یونان دستگیر شده اند.

نیروهای گارد ساحلی یونان پس از دستگیری مهاجران غیرقانونی و بازجویی های اولیه، آنان را تحویل مقام های قضایی می دهند؛ به طور معمول این مهاجران راهی زندان می شوند.

نیروهای امنیتی یونان تا مدتی قبل، مهاجران غیرقانونی دستگیر شده را برای مدت زیادی نگهداری می کردند ولی اکنون تصمیم دارند بعد از دستگیری، در مدت 30 روز نسبت به اخراج آنها از کشور اقدام کنند.

سازمان های بین المللی و مردم نهاد، بارها به شرایط نگهداری مهاجران غیرقانونی در کمپ های نامناسب اعتراض و تاکید کرده اند که براساس قوانین، باید رفتار بهتری با آنها صورت گیرد.

اروپام**462** 2023
کد N455036