پلیس ایالت میسوری آمریکا یک جوان دیگر را کشت

میسوری

نیویورک -ایرنا -در حالی که موج اعتراضات و نا آرامی های ناشی از کشته شدن یک جوان 18 ساله غیر مسلح به دست افراد پلیس ایالت میسوری همچنان ادامه دارد پلیس شهر سنت لوییز دراین ایالت صبح امروز جوان دیگری را که چاقویی در دست داشت با شلیک چند گلوله کشت.

سم داتسون سرپرست اداره پلیس شهر سنت لوییز که شهر آشوب زده فرگوسن در چند کیلومتری آن واقع است، به خبرنگاران گفت که اوائل صبح امروز در پاسخ به درخواست کمک یکی از مغازه داران این شهر نیروهای خود را به محل اعزام کرده است.

به گفته وی مامورین هنگام ورود جوانی را دیده اند که با در دست داشتن یک چاقو اطرافیان را به مبارزه دعوت می کرده لذا سعی کرده اند تا او را به آرامش دعوت کنند.

سرپرست اداره پلیس سنت لوییز مدعی شده است که جوان مذکور بدون توجه به هشدار های مامورین و در حالی که فریاد می زده است که : مرا بکشید. مرا بکشید، به مامورین حمله کرده و آن ها را وادار کرده است تا در دفاع از خود به سوی او تیراندازی کنند.

به گزارش رسانه های داخلی مردم شهر سنت لوئیز که به خاطر قتل یک جوان 18 ساله سیاهپوست به دست مامورین پلیس شهر فرگوسن در نقاط دیگر شهر سنت لوییز به تظاهرات مشغول بوده اند شنیدن خبر مرگ این جوان 23 ساله به سوی محل حادثه شتافته و با تجمع در این محل به دادن شعار های ضد نژاد پرستانه پرداخته اند.

نام جوان مقتول هنوز فاش نشده اما سرپرست اداره پلیس سنت لوییز سن او را 23 سال اعلام کرده است.

اروپام-4-541/ 3404
کد N455022