• ۲بازدید

مجوز اعمال خشونت علیه تظاهرات ضددولتی در پایتخت پاکستان صادر شد

وبگردی