ایلنا بخش چهارم تخلفات وزارت علوم دولت احمدی‌نژاد را منتشر كرد؛

درخواست یك تشكل دانشجویی حامی استیضاح فرجی دانا برای بورس دكتری 14 تن از اعضایش

سیاست داخلی,استیضاح وزیر علوم

گفتنی است در این لیست، نام یكی از نمایندگان مجلس كه در زمان مورد اشاره از اعضای شورای مركزی این تشكل دانشجویی بوده است و اینك نیز از خواستاران استیضاح رضا فرجی داناست، قرار دارد.

خبرگزاری کار ایران "ایلنا" در ادامه افشای تخلفات وزارت علوم در دولت احمدی‌نژاد، به سندی دست یافته است كه براساس آن با توصیه یکی از تشكل‌های دانشجویی حامی دولت وقت، تعداد 14 دانشجو برای استفاده از مزایای بورسیه دكتری معرفی شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، به دنبال افشای تخلفات گسترده صورت گرفته در وزارت علوم دولت قبل، اسنادی که از این تخلفات منتشر شده حاکی از آن است که یکی از تشكل‌های دانشجویی حامی دولت وقت كه هم‌‌اینك از تشكل‌های دانشجویی منتقد دولت و حامی استیضاح وزیر علوم است، در توصیه‌‌نامه‌ای به معاون وقت اجتماعی – فرهنگی وزارت علوم دولت دهم، از معاون وزیر درخواست كرده است كه 14 تن از دانشجویان عضو این تشكل‌ دانشجویی كه عمدتا از اعضای شورای مركزی این تشكل هستند، بتوانند از مزایای بورسیه دكتری استفاده بكنند.

در بخشی از سند به دست آمده توسط خبرنگار ایلنا، دبیر تشكل دانشجویی مذكور خطاب به معاون وزیر علوم بیان كرده است: "پیرو مذاکرات انجام شده و نگاه مثبت مقام عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و تاکید مجدد وزیر محترم مبنی بر تعلق گرفتن بورسیه دکتری به دانشجویان فعال انقلابی و ارزشی در جلسه اخیر دبیران اتحادیه‌های دانشجویی که جنابعالی نیز حضور داشتید در ذیل اسامی فعالان فرهنگی سیاسی مجموعه... که از دانشجویان متعهد و معتقد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشند، جهت بورسیه دکتری معرفی می‌شوند."

گفتنی است در این لیست، نام یكی از نمایندگان مجلس كه در زمان مذكور از اعضای شورای مركزی این تشكل دانشجویی بوده است و اینك نیز از خواستاران استیضاح رضا فرجی دانا است، قرار دارد.

برخلاف ادعاهای صورت گرفته مبنی بر اینکه تمامی بورس‌های اعطا شده از مرجع قانونی بوده و مطابق مقررات جاری کشور و براساس استانداردهای علمی در اعطای بورس به افراد عمل شده، بررسی مستندات موجود حکایت از آن دارد که خلاف ادعای صورت گرفته در بسیاری از موارد ارتباطات برای اعطای بورس تعیین‌کننده بوده است نه ضوابط و مقررات.

لازم به ذكر است كه ایلنا همچنین اسنادی دیگر از تخلفات گسترده وزارت علوم دولت دهم در اختیار دارد كه نشاندهنده ابعاد وسیع‌تری از تخلفات صورت گرفته در این وزارتخانه در زمان ریاست جمهوری محمود احمد‌نژاد است.

کد N454730