عمار حکیم:

گروههای سیاسی نرمش به خرج دهند

آفریقا و خاورمیانه

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در دیدار با رئیس پارلمان این کشور از گروههای سیاسی خواست که در موضوع تشکیل کابینه نرمش بیشتری به خرج دهند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه فرات، عمار حکیم در دیدار با سلیم الجبوری رئیس مجلس عراق بر ضرورت احترام متقابل میان گروههای سیاسی به عنوان یک اصل مهم در تشکیل کابینه تاکید کرد.

وی افزود: همه باید شرایط ویژه کشور را درک کنند و گشوده شدن صفحه جدید از همکاری واقعی میان عراقی ها ضروری است. همه در کمیته های گفتگو باید نرمش برای تشکیل کابینه داشته باشند. احترام متقابل و روحیه تسامح در تشکیل دولت در مهلت مقرر در قانون اساسی مهم است.

حکیم بیان کرد: همه عراقی ها امروز از العبادی حمایت می کنند باید افراد باکفایت و لایق از سوی گروههای سیاسی معرفی شود.

از سوی دیگر سلیم الجبوری تاکید کرد: عمار حکیم دیدگاه روشن و آشکاری درباره تشکیل کابینه دارد. امیدواریم که گفتگوها برای تشکیل کابینه در موعد مقرر به پایان برسد.