مقبولیت داعش در فرانسه دو برابر انگلستان است

آمریکا اروپا

نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد 15 درصد مردم فرانسه نگاه مثبتی نسبت به گروه تروریستی داعش دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، نتایج یک نظر سنجی جدید نشان می دهد که 15 درصد مردم فرانسه حس مثبتی نسبت به گروه تروریستی موسوم به حکومت اسلامی شام و عراق(داعش) دارند.

بنا بر این گزارش این میزان در میان جوانان این کشور بالاتر است.

همچنین در این گزارش آمده است میزان نگاه مثبت مردم انگلستان به گروه داعش 7 درصد است و در آلمان نیز این میزان 2 درصد می باشد.

این تحقیق توسط مرکز تحقیقاتی ICM برای خبرگزاری روسی، "روسیا سگودنیا" انجام شده است.