زخمی شدن دو نظامی اردنی در تیراندازی به سفارت آمریکا در امان

آفریقا و خاورمیانه

رسانه ها از زخمی شدن دو نظامی اردنی در تیراندازی به سفارت آمریکا در امان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز از زخمی شدن دو نظامی اردنی در حادثه تیراندازی به سفارت آمریکا در امان پایتخت اردن خبر دادند.

این شبکه به جزییات بیشتری در این باره اشاره نکرد.