نماینده ائتلاف دولت قانون:

آمریکا برخورد دوگانه در موضوعات انسانی دارد

آفریقا و خاورمیانه

یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون با اشاره به عدم تحرک نظامی آمریکا در حمایت از ساکنان منطقه آمرلی در طوز خورماتو در استان صلاح الدین، واشنگتن را به ریاکاری متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، محمد الصیهود نماینده وابسته به ائتلاف دولت قانون گفت: آمریکا سیاست دوگانه ای در برخورد با بحرانی انسانی در عراق در پیش گرفته است. واشنگتن ادعا می کند که هواپیماهایش برای حمایت از غیرنظامیان به عراق آماده است اما در قبال وضیعت اسفبار ترکمن های شیعی در آمرلی در منطقه طوز خورماتو در استان صلاح الدین کاری انجام نمی دهد.

وی افزود: ساکنان "آمرلی" از ترکمن ها شیعی هستند که در معرض کشتار جمعی به دست داعش قرار دارند اما آمریکا هیچ تحرکی برای کمک به آنها مشابه اقدامی که درباره کُردها انجام داد، نمی کند.

ساکنان"آمرلی" از دو ماه قبل تحت محاصره هستد و همچنان با وجود خالی شدن ذخیره غذایی و تسلیحاتی مقاومت می کنند.

در همین حال عواطف نعمه عضو ائتلاف دولت قانون درباره فاجعه انسانی در ناحیه "آمرلی" در استان صلاح الدین هشدار داد و از سازمان ملل خواست که مداخله کند و حملات هوایی برای شکستن محاصره انجام شود.