هیچ تسلیحاتی در مرز اوکراین و روسیه مبادله نشده است

آمریکا اروپا

ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از تبادل نشدن سلاح و مهمات در مرز اوکراین و روسیه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که در دو نقطه مرزی اوکراین و روسیه مستقر هستند اعلام کردند هیچ گونه نقل و انتقال سلاح در مرز اوکراین و روسیه را مشاهده نکرده اند.

به گفته این ناظران در مدت ماموریت خود در این مناطق فقط شاهد عبور جوانانی بوده اند که با لباس نظامی از مرز رد شده اند.

همچنین تاکید شده است که این افراد هیچگونه سلاحی را از روسیه به اوکراین حمل نمی کرده اند.