سوال از جنتی اعلام وصول شد

مجلس

گفتنی است نماینده 153 تن از نمایندگان نیز به حسن روحانی قرائت شد. نمایندگان در این نامه از رئیس‌ جمهور خواسته بودند که بند «ج» تبصره یک قانون بودجه سال 1393 کل کشور که درباره ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به ایثارگران شاغل، غیرشاغل و بازنشسته بود را به طور کامل اجرا کند.

هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی سوال ملی از وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی را اعلام وصول کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هیات مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی سوال علی ایرانپور از علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص علت تبعیض در توزیع امکانات را اعلام کرد.

همچنین هفت تن از نمایندگان از طرح سوال از محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی انصراف دادند

گفتنی است نماینده 153 تن از نمایندگان نیز به حسن روحانی قرائت شد. نمایندگان در این نامه از رئیس‌ جمهور خواسته بودند که بند «ج» تبصره یک قانون بودجه سال 1393 کل کشور که درباره ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به ایثارگران شاغل، غیرشاغل و بازنشسته بود را به طور کامل اجرا کند.

درخواست استرداد لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و کلانتری به محدوده مناطق آزاد تجاری چابهار به دولت از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

کد N454180