نعمتی درگفت‌وگو با ایلنا:

طرح استیضاح وزیر دیگری به هیات رئیسه نرسیده است

مجلس

سخنگوی هیات رئیسه خبر ارائه طرح استیضاح 4 وزیر به هیات رئیسه را تکذیب کرد.

سخنگوی هیات رئیسه خبر ارائه طرح استیضاح 4 وزیر به هیات رئیسه را تکذیب کرد.

بهروز نعمتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص اظهارات یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه به جز طرح استیضاح وزیر علوم، 4 طرح استیضاح دیگر وزرا به هیات رئیسه رسیده است، گفت: چنین مسئله‌ای صحت ندارد.

وی درخصوص خبری مبنی بر طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با بیش از 50 امضا نیز گفت: اجازه بدهید استیضاح وزیر علوم به سرانجام برسد چراكه هیات رئیسه تاکنون طرح استیضاح دیگری دریافت نکرده است.

کد N454174