هیات رئیسه مجلس اعلام کرد:

نامه 153 نماینده به رئیس جمهور درباره ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به ایثارگران

مجلس

نامه 153 نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور درباره ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به ایثارگران شاغل، غیرشاغل و بازنشسته از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی 7 تن از نمایندگان مجلس از طرح سوال خود از وزیر جهاد کشاورزی درباره علت صدور سند ملی توسط منابع طبیعی از عرصه و اعیان و زمین های کشاورزی با توجه به اقدامات به عمل آمده از سوی وزارت جهاد کشاورزی انصراف دادند که از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

همچنین سوال ملی علی ایرانپور نماینده مردم مبارکه از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره علت تبعیض در توزیع و تامین امکانات فرهنگی در سطح کشور از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

نامه 153 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خطاب به رئیس جمهور درباره اجرای کامل بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 93 در خصوص ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به ایثارگران شاغل، غیرشاغل و بازنشسته نیز به هیات رئیسه مجلس رسید.

به گزارش مهر، همچنین با توجه به تقاضای دولت در خصوص استرداد لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار در اجرای ماده 138 آیین نامه داخلی مجلس، این لایحه به دولت مسترد می شود.