سهم کارگران ساختمانی از پرداخت حق بیمه کاهش یافت/ قسط بندی حق بیمه برای کارفرمایان

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی حق بیمه پرداختی از سوی کارگران ساختمانی را هفت درصد کاهش داده و اجازه دادند کارفرمایان نیز به مدت سه سال حق بیمه را به صورت اقساط پرداخت نمایند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح اصلاح ماده ای از قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده واحده این طرح سازمان تامین اجتماعی را مکلف کردند هفت درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت و اشتغال مشمول ماده یک این قانون و 20 درصد سهم کارفرما را که معادل 12 درصد مجموع عوارض و درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمان به شهرداری است از مالک دریافت و کارگران مذکور را بیمه نماید.

علاوه بر این مقرر شد ما به تفاوت ناشی از اجرای این حکم جهت پوشش 20 درصد حق بیمه سهم کارفرما تمامی کارگران ساختمانی بعد از اعلام سازمان تامین اجتماعی و پس از تایید وزارت کشور از محل عوارض موضوع بندهای ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 از طریق سازمان امور مالیاتی کشور تامین و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود.

علاوه بر این مقرر شد در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تامین اجتماعی حق بیمه کارگران ساختمانی بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه ساختمانی تا مدت سه سال و بدون دریافت سود تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصا حساب است و تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تاخیر پرداخت سایر حق بیمه ها می شود.

نمایندگان مجلس علاوه بر این سازمان تامین اجتماعی را مکلف کردند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های بهداشت اجتماعی و برنامه ارائه کند.

در پایان این طرح با 192 رای موافق 5 رای مخالف 6 رای ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.