نگرانی سئول از هدف قرار دادن پایگاههای نظامی کره جنوبی

آسیا اقیانوسیه

سئول از آزمایش موشک جدید در کره شمالی و هدف قرار دادن پایگاههای نظامی اصلی کره جنوبی ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یونهاپ با اشاره به افزایش نگرانی های سئول از آزمایش یک موشک جدید در کره شمالی گزارش داد که این موشک جدید می تواند تهدیدی برای پایگاههای نظامی اصلی کره جنوبی باشد.

در همین رابطه کره جنوبی موشکهای جدید کره شمالی را تاکتیکی و از نوع جدید خوانده که پنج عدد از آنها هفته گذشته آزمایش شده است.

این گزارش درحالی منتشر می شود که کره شمالی در واکنش به رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی درباره آزمایش های موشکی جدید و تقویت قدرت بازدارندگی هسته ای خود هشدار داده است.