پایان روابط تیره استرالیا و اندونزی

آسیا اقیانوسیه

استرالیا و اندونزی در نهایت با آغاز همکاریهای جامع نظامی و امنیتی به روابط تیره پایان دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز با اشاره به پایان روابط تیره استرالیا و اندونزی از آغاز همکاریهای جامع نظامی و امنیتی میان دو کشور خبر داد.

این رسانه غربی همچنین از سفر جولی بی‌شاپ وزیر خارجه استرالیا و تونی ابوت نخست وزیر این کشور به اندونزی و دیدار با "مارتی ناتالگاوا"  وزیر خارجه و "سوسیلو بامبانگ یودهویونو" رئیس جمهوری این کشور با هدف امضای معاهده‌ ای تحت عنوان "تفاهم مشترک هدایت یک برنامه" خبر داد.

افشای جاسوسی استرالیا از یودهویونو، همسرش و سایر مقامات ارشد اندونزی و همچنین ورود پناهجویان از طریق اندونزی به استرالیا باعث تیرگی روابط میان دو کشور در نوامبر گذشته شد.