مجلس شرایط بیمه کارگران ساختمانی را اصلاح کرد

اصلاح,قانون بیمه کارگران

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارگران ساختمانی سازمان تامین اجتماعی را مکلف کردند 7 درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت و 20 درصد سهم کارفرما را از عوارض و درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمان دریافت و کارگران را بیمه کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس به بررسی طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی پرداختند و آن را تصویب کردند.

براساس ماده واحده این طرح، ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب 14/2/76 و همچنین تبصره های آن اصلاح شد.

بر این اساس سازمان تامین اجتماعی مکلف شد 7 درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت و اشتغال مشمول ماده یک این قانون و 20 درصد سهم کارفرما که معادل 12 درصد مجموع عوارض و درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمان به شهرداری می باشد از مالک دریافت و کارگران مذکور را بیمه کند.

همچنین با تصویب نمایندگان مجلس در تبصره یک این ماده، مابه التفاوت ناشی از اجرای این ماده جهت پوشش 20 درصد حق بیمه سهم کارفرما تمامی کارگران ساختمانی بعد از اعلام سازمان تامین اجتماعی و پس از تایید وزارت کشور از محل عوارض موضوع بندهای «ج» و «د» ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87 از طریق سازمان امور مالیاتی کشور تامین و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می شود.

همچنین مجلسی ها مقرر کردند: در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه تا مدت 3 سال و بدون دریافت سود تخصیص دهد. با تصویب نمایندگان مجلس، ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است.

براساس این تبصره در هر حال صدور پایان کار منوط به ارایه مفاصا حساب است و تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تاخیر پرداخت سایر حق بیمه ها می شود.

با رأی نمایندگان مجلس، سازمان تامین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

مجلسی ها ماده واحده این طرح را با 192 رأی موافق ، 5 رای مخالفت و 6 رای ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

نمایندگان مجلس در ادامه به پیشنهاد الحاقی احمد امیرآبادی نماینده مردم قم موافقت کردند.

براساس این الحاقی، مساجد، تکایا، حسینیه ها، دارالقران ها و مراکز مذهبی اقلیت های مذهبی مصرح در قانون اساسی از پرداخت 20 درصد سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل تبصره یک این ماده تامین می شود.

سیام. 2021 ** ل.ا**1336
کد N453400