در گفتگو با مهر اعلام شد:

موضع فراکسیون رهروان درباره استیضاح فردا در مجمع عمومی مشخص می‌شود

مجلس

یک عضو فراکسیون رهروان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فراکسیون امروز جلسه ای نداشت، گفت: هرگونه اتخاد موضع فراکسیون درباره استیضاح وزیر علوم منوط به اخذ نظر نمایندگان مجمع عمومی است که فردا برگزار می شود.

اسماعیل جلیلی عضو فراکسیون رهروان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به اینکه فراکسیون امروز جلسه ای نداشته است، گفت: هیچ اطلاعیه ای برای تشکیل جلسه امروز مجمع عمومی فراکسیون صادر نشده بود بلکه تعداد اندکی از اعضای فراکسیون با استناد به مصاحبه یکی از اعضا مبنی بر اینکه صبح امروز جلسه است در محل فراکسیون حضور یافتند اما به دلیل عدم حضور سایر اعضا محل را ترک کردند.

جلیلی در پاسخ به سوالی درخصوص مواضع رهروان درباره استیضاح وزیر علوم گفت: هرگونه موضعی درباره استیضاح منوط به اخذ نظر نمایندگان در مجمع عمومی فراکسیون رهروان است.

این نماینده مجلس تصریح کرد:  فردا مجمع عمومی فراکسیون برگزار و نظر نهایی در مورد استیضاح اعلام می شود.

استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری فردا در دستور کار مجلس شورای اسلامی است.