امیر عبدالهیان در دیدار نماینده سازمان ملل :

ضرورت مساعدت سازمان ملل در ارسال کمک های انسان دوستانه به غزه

سیاست خارجی

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه اشاره به اینکه کمکهای پزشکی و غذایی جمهوری اسلامی ایران آماده ارسال به مردم مظلوم غزه است، مساعدت سازمان ملل در ارسال این کمکها را ضروری دانست و آمادگی کشورمان جهت همکاری با آن نهاد بین المللی به منظور ارسال کمکها به غزه و پذیرش مجروحان فلسطینی جهت مداوا در کشورمان را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، والری آموس مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل، با حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امورخارجه کشورمان دیدار و پیرامون مسائل بشردوستانه در منطقه گفتگو و تبادل نظر کرد.

والری آموس در این دیدار به تلاش خود در پیگیری مسائل بشردوستانه در سوریه ، عراق و غزه اشاره کرد و گفت سعی ما این است تا با تمرکز بر نیازمندیهای مردم سوریه، امور بشردوستانه را فارغ از مسائل سیاسی دنبال کنیم.

وی با تقدیر از تلاشها و همکاری کشورمان در امور انساندوستانه در سوریه گفت تلاش می کنیم تا از کشورهای تاثیرگذار در صحنه سوریه با هدف کمک به تسهیل انجام امور بشردوستانه بخصوص در مناطق دشوار که درگیری بین ارتش و مخالفان وجود دارد ، استفاده کنیم.

این مسئول بین المللی با اشاره به اقدامات بشردوستانه سازمان ملل در نوار غزه ، به دشواریهای موجود بر سر راه ارسال کمکهای پزشکی و غذایی به این منطقه اشاره کرد و گفت با دولت مصر در خصوص تسهیل شرایط ارتباطاتی داشته ایم.
حسین امیرعبداللهیان نیز در این دیدار بر ضرورت تلاش جهت کاهش تاثیر مسائل سیاسی بر اقدامات انساندوستانه تاکید کرد.

معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه با اشاره به اقدامات تخریبی گروههای تروریستی در عراق و سوریه در امر کمک رسانی اظهار داشت: صدور قطعنامه 2170 شورای امنیت علیه گروههای تروریستی و افراطی می تواند مأموریت سازمان ملل در فعالیتهای بشردوستانه در سوریه را تسهیل کند.

معاون عربی و آفریقای وزارت امورخارجه کشورمان همچنین به فاجعه انسانی در نوار غزه اشاره کرد و گفت با هدف قرار گرفتن اماکن متعلق به سازمان ملل در غزه از سوی رژیم صهیونیستی، انتظار این است که سازمان ملل واکنش جدی تری به این موضوع داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه کمکهای پزشکی و غذایی جمهوری اسلامی ایران آماده ارسال به مردم مظلوم غزه است، مساعدت سازمان ملل در ارسال این کمکها را ضروری دانست و آمادگی کشورمان جهت همکاری با آن نهاد بین المللی به منظور ارسال کمکها به غزه و پذیرش مجروحان فلسطینی جهت مداوا در کشورمان را مورد تاکید قرار داد.