اظهارات حجاریان در باره سکوت آیت الله بروجردی در جریان کودتای28مرداد و حضور مرحوم فلسفی در تلویزیون

روزنامه شرق در مصاحبه ای با سعیدحجاریان در باره کودتی28مرداد از قول او نوشت:

آن‌زمان آیت‌الله بروجردی ساکت بود. آیت‌الله بروجردی هم معتقد بود که یک شاه شیعه، سر کار باشد برای ما بهتر است. در صورتی که برخی‌ها برای تخریب چهره مصدق، سگ را عینک‌زده بودند مشابه یکی از شخصیت‌های شاخص . هرچند کار توده‌ای‌ها نبود اما کار مصدق هم نبود و کار عوامل خود کودتا بود، اما به اسم مصدق تمام شد. در صورتی که می‌بینیم بعد از کودتا به فلسفی تریبون می‌دادند و به تلویزیون می‌آمد و علیه بهاییت هم، صحبت می‌کرد.
[span]17302

کد N452951