حضور وزیر کشور در نشست غیر علنی مجلس

مجلس

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست غیرعلنی امروز مجلس گزارشی را در مورد موضوعات مربوطه به ویژه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد به نمایندگان ارائه کرد.

وزیر کشور در نشست غیرعلنی امروز مجلس گزارشی را درباره وضعیت اعتیاد ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، دقایقی پیش عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست غیرعلنی امروز مجلس حضور یافت و گزارشی را در مورد موضوعات مربوطه به ویژه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد به نمایندگان ارائه کرد.

کد N452876