گزارش وزیر کشور از وضعیت اعتیاد در جلسه غیر علنی امروز مجلس

مجلس

وزیر کشور در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی از وضعیت اعتیاد در کشور به نمایندگان گزارش می دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گزارشی از وضعیت اعتیاد در کشور به نمایندگان ارایه می کند .

این جلسه از ساعت 8 آغاز شده و تا کنون ادامه دارد.